Zolax 100 Mg 28 Kapsül

Zolax 100 Mg 28 Kapsül
Zolax 100 Mg 28 Kapsül kullanımı:Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Vajinal Kandidiyazis 150 mg’lık tek doz (bir günlük tedavi)
Zolax 100 Mg 28 Kapsül
Zolax 100 Mg 28 Kapsül yan etkileri:Gastrointestinal tikayetler ve deri döküntüsü gibi yan etkiler görülebilir.
Zolax 100 Mg 28 Kapsül kullanıldığı hastalıkalr<: Akut ve tekrarlayan vajinal kandidiyazis
·Dermatomikozlar (tenia pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versciolor vb)


·Mukozal kandidiyazis, orofarengeal, non-invaziv bronkopulmoner enfeksiyonlar, kandidüri, mukokütan ve oral atrofik kandidiyazis
·Kutanöz ve pulmoner kriptokokkozis, kriptokoksik menenjit (AIDS’li ve organ nakli yapılan hastalarda veya başka sebeplere bağlı immünosüpresyonun görüldüğü hastalarda ve normal hastalarda tedavi uygulanabilir. AIDS’li hastalarda kriptokoksik hastalığın nüksünü önlemek amacıyla idame tedavisi olarak kullanabilir.)
·Kandidemi, yaygın kandidiyazis ve invaziv kandida enfeksiyonlarının diğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis (periton, endokard, pulmoner ve jenito-üriner sistem enfeksiyonları dahil) Malign tipte hastalığı olan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik ve immünosüpresif tedavi gören veya kandida enfeksiyonlarına eğilimi artırıcı diğer faktörlerin bulunduğu hastaların tedavisinde kullanılabilir.

·Malign tipte hastalık nedeniyle sitotoksik kematerapi veya raydoterapi uygulaması sonucu bu gibi enfeksiyonlara eğilimle hastalarda fungal enfeksiyonların önlenmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.