Polikistik Böbrek Kisti Belirtileri Tedavisi

Polikistik Böbrek Kisti Belirtileri Tedavisi
Böbrek dokusunun zamanlar azalması ve yerini kistlerin almasıdır.Aynı ailede sıklıklar görülür.Cinsiyet ayrımı yoktur.
Polikistik Böbrek Kisti Belirtileri Tedavisi
Polikistik Böbrek Kisti Belirtileri:
Hasta, kistler nedeniyle büyüyen böbre­ğin çevredeki organlara yaptığı baskıya bağlı kunt bel ağrılarından yakınabilir. Ağrılar şiddetli olabilir ve böbrek taşı sancısına benzeyebilir; ardından idrarla küçük bir taş ya da kum atılabilir. Bazı olgularda böbrek hastalığının ilk belirti­si idrarla çok fazla kan

gelmesidir (he-matüri). Bundan başka halsizlik, kan­sızlığa bağlı solukluk, tansiyon yüksek­liği, idrar miktarında artma (poliüri), daha sonra kanda azot ve üre miktarının artmasına ilişkin belirti ve bulgular or­taya çıkar.Bu aşamada elle muayenede böb­reklerin önemli ölçüde büyüdüğü, yü­zeylerinin şiş olduğu ve kalsiyum tuzla­rının birikmesine bağlı olarak sertleştiği saptanır.

Polikistik Böbrek Kisti Tedavisi
Günlük idrar miktan 1-2 litre arasında tutulmalıdır, idrarın daha fazla olması kistlerin bü­yümesine yol açabilir. îdrar miktarının 2 litrenin altında oluşu ise enfeksiyonu kolaylaştırabilir.
Klinik tablonun kötüleşmesine yol açan komplikasyonlar (yüksek tansi­yon, taşlar, enfeksiyon) erken dönemde doğru yöntemlerle tedavi edilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.